Biuro organizacyjne

Kontakt dla uczestników

Marta Gała
senior project manager
tel. 601 98 55 57
marta.gala@cartis.pl

 
 
 

Organizator logistyczny

Cartis Group sp. z o.o.,
90-553 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 173

e-mail: biuro@cartis.pl,
+48 601 985 557

 
 
 
 
 


Firma Cartis Group Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367109, posługująca się numerem NIP: 727-27-69-379.

Organizator merytoryczny

Sekcja Sport a Astma i Alergia PTA
Sekcja Terapii Biologicznej PTA
Sekcja Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego PTA