Rejestracja

  Dane osobowe:

  Płatność:

  Opłata rejestracyjna - 250 zł

  Przelew bankowy na konto:
  Cartis Group sp. z o.o.
  90-553 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 173
  12 1090 2705 0000 0001 0689 6254

  Tytułem: opłata rejestracyjna Konferencja ALERGOLOGIA - SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ, imię i nazwisko uczestnika

  Informacje dotyczące płatności otrzymają Państwo na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

  Opłata konferencyjna obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich wykładach w dniu 24-25.11.2023

  • lunch w dniach 24-25.11.2023

  • kolację w dniu 24.11.2023

  • serwis kawowy w przerwach zjazdu

  • certyfikat uczestnictwa

  • materiały konferencyjne

  * Opłata rejestracyjna nie obejmuje noclegu

  Dane do faktury:

  Na wskazany adres e-mail zostanie do Państwa przesłana faktura z tytułu uczestnictwa w konferencji.
  Czy będzie Pani/Pan brać udział w kolacji w dniu 24.11.2023?* (prosimy wpisać "Tak" lub "Nie"):

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu uczestnictwa i w pełni go akceptuję (zgoda obowiązkowa).

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną dot. Przetwarzania Danych Osobowych (zgoda obowiązkowa).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do obsługi płatności, realizacji procesów organizacyjnych, administracyjnych i statystycznych Konferencji przez Cartis Group sp. z o.o. (zgoda obowiązkowa).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji dotyczących konferencji i zjazdów, związanych merytorycznie z tematyką konferencji (zgoda dobrowolna).