home

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z wielką przyjemnością, w imieniu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – sekcji HAE,
Terapii Biologicznych oraz Sport a Astma i Alergia zapraszamy Państwa na konferencję
ALERGOLOGIA – NA PROGU 25-LECIA XXI WIEKU, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2024 r. w Warszawie w Hotelu Mercure Warszawa Grand.

Patrząc na ostatnie 25 lat nie ma wątpliwości, że alergologia stanowi jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny. Zarówno diagnostyka, jak i leczenie chorób alergicznych przeszły w tym czasie prawdziwą ewolucję, a  dotyczy to nie tylko nauk podstawowych, ale przede wszystkim codziennej praktyki klinicznej. Jednocześnie multidyscyplinarność tej specjalizacji powoduje, że lekarzom coraz trudniej jest samodzielnie uaktualniać wiedzę, zarówno dotyczącą powszechnie występujących schorzeń, z którymi wszyscy spotykamy się na co dzień, ale również chorób rzadkich.

Wychodząc naprzeciw potrzebie aktualizacji wiedzy alergologicznej przygotowaliśmy dla Państwa program, który obejmować ma problemy współczesnej alergologii w praktyce.

Dzięki przyjęciu zaproszenia przez znakomitych Ekspertów, ich doświadczeniu i zaangażowaniu, konferencja gwarantuje wysoki poziom merytoryczny co, jak mamy nadzieję, przełoży się na zainteresowanie ze strony uczestników, a tym samym wpłynie na rozwój edukacji i opieki nad chorymi w Polsce.

Mamy nadzieję, iż wydarzenie to okaże się cennym źródłem wiedzy dla Państwa, a także stanowić będzie ciekawe forum wymiany poglądów i doświadczeń w dziedzinie alergologii.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Komitetu Naukowego

Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk

Prof. UM dr hab. n. med. Marcin Kurowski,

Dr n. med. Tomasz Matuszewski