Program-pozamerytoryczny

Program pozamerytoryczny konferencji

Alergologia – spojrzenie w przyszłość
24-25 listopada 2023 r.

24.11.2023

20.00  Uroczysta kolacja z muzyką

 

Elementy pozamerytoryczne są wyłączone z programu naukowego/merytorycznego

Program pozamerytoryczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Kolacja jest finansowana z  środków własnych organizatora logistycznego Cartis Group sp z.o.o.