Program ramowy

Program konferencji

Alergologia – spojrzenie w przyszłość
24-25 listopada 2023 r.

 9.30 Powitalna przerwa kawowa

SESJA 1. DZIECI Z CIĘŻKĄ ALERGIĄ
Prof. Bolesław Kalicki/ Dr Tomasz Matuszewski

9.40 – 10.00
Anafilaksja u dzieci – Prof. Ewa Czarnobilska, Kraków

10.00 – 10.20
Niedobory odporności, a alergia u dzieci – Prof. Krzysztof Zeman, Łódź

10.20 – 10.40
Astma w szkole ­– Prof. Marek Kulus, Warszwa

10.40 – 11.00
Dziecko z alergią pokarmową – zalecenia dla nauczycieli i opiekunów
– Prof. Bolesław Kalicki, Warszawa

11.00 – 11.20
Dziecko z HAE – Dr Tomasz Matuszewski, Warszawa

11.40 – 12.00
Przerwa kawowa

SESJA 2. JAK POMÓC SPORTOWCOM W ALERGII
Prof. Radosław Gawlik/ Prof. Marcin Kurowski

12.00 – 12.20
Anafilaksja indukowana wysiłkiem – Prof. Radosław Gawlik, Zabrze

12.20 – 12.40
Sportowiec z alergią pokarmową – jak może pomóc diagnostyka komponentowa? – Prof. Łukasz Błażowski, Jasło

12.40 – 13.00
Profilaktyka i leczenie powysiłkowego skurczu oskrzeli (EIB) – Prof. Ziemowit Ziętkowski, Białystok

13.00 – 13.20
Pokrzywka okiem psychodermatologa – Prof. Anna Zalewska-Janowska, Łódź

13.20 – 13.40
Przerwa kawowa

SESJA 3. OBRZĘK NACZYNIORUCHOWY
Prof. Grzegorz Porębski / Dr Tomasz Matuszewski

Sesja sponsorowana Takeda

13.40 – 14.00
Obrzęk naczynioruchowy – wyzwanie diagnostyczne w codziennej praktyce – Dr Jacek Gocki, Bydgoszcz

14.00 – 14.20
HAE – obecnie jak i spojrzenie w przyszłość – Prof. Grzegorz Porębski, Kraków

14.20 – 14.40
Lanadelumab w ciężkim zagrażającym życiu HAE teraz i w przyszłości – Prof. Marcin Moniuszko, Białystok

14.40 – 15.00
Pacjentka z HAE – poczucie wolności – Dr Tomasz Matuszewski, Warszawa

15.00 – 15.30
PANEL DYSKUSYJNY: HAE jak przebiega program leczenia chorych Lanadelumabem
Dr Jacek Gocki, Bydgoszcz; Prof. Grzegorz Porębski, Kraków; Prof. Marcin Moniuszko, Białystok; Dr Tomasz Matuszewski, Warszawa

15.30 – 16.00
Lunch

SESJA 4. OBRZĘK NACZYNIORUCHOWY
Dr Jacek Gocki / Dr Marcin Stobiecki

Sesja pod patronatem firmy CSL Behring

16.00 – 16.20
Kogo gdzie i jak leczyć HAE – Dr Tomasz Matuszewski, Warszawa

16.20 – 16.40
Leczenie kobiet w ciąży z HAE – obecnie i w przyszłości; doświadczenia własne z leczeniem preparatem podskórnego pdC1-inhibitora – Dr Marcin Stobiecki, Kraków

16.40 – 17.00
Jak praktycznie wygląda problem HAE w ciąży – Dr Aldona Juchacz, Pozań

17.00 – 17.20
HAE jako przeszkoda do kariery sportowej – Prof. Marcin Kurowski, Łódź

17.20 – 17.50
PANEL DYSKUSYJNY –
Pod patronatem firmy CSL Behring
HAE – jak pomóc w prawidłowym przebiegu ciąży i co później…
Dr Tomasz Matuszewski, Warszawa; Dr Marcin Stobiecki, Kraków, Dr Aldona Juchacz, Pozań; Prof. Marcin Kurowski, Łódź

SESJA 5. INTERSYSCYPLINARNA SESJA INAUGURACYJNA
Prof. Marcin Kurowski/Dr Tomasz Matuszewski

18.00 – 18.20
Postępy diagnostyki i możliwości leczenia w alergologii w 2023 – i perspektywy na 2024
– Prof. Karina Jahnz-Różyk, Warszawa

18.20 – 18.40
Nowoczesne terapie w HAE – Dr Marcin Stobiecki, Kraków

18.40 – 19.00
Rekreacyjny wysiłek fizyczny – dla kogo i jaki jest odpowiedni – Prof. Łukasz Małek, Warszawa

19.00 – 19.20
Kiedy alergolog potrzebuje konsultacji immunologa? – Prof. Wojciech Feleszko, Warszawa